Historia

 

Historia szkoły w Tworkowie

            Wzmianki o zorganizowanym szkolnictwie na terenie Tworkowa sięgają początków XIX stulecia. Pierwsza szkoła mieściła się przy ul. Głównej w miejscu obecnej siedziby OSP, była drewniana i uczęszczały do niej również dzieci z Ligoty Tworkowskiej. W 1844 roku Rozebrano drewniany budynek i wzniesiono nowy murowany.

Już w 1875 roku rozpoczęto budowę nowej, piętrowej szkoły, której budynek istniejący do dziś został oddany 15 października 1877 roku.  Został poświęcony przez proboszcza ks. dr Augustyna Weltzla – wizytatora szkoły, wielkiego historyka ziemi śląskiej. Koszty budowy szkoły pokryli mieszkańcy i hrabia Gustaw Surma-Jeltsch. W 1903 roku do szkoły w Tworkowie uczęszczało 476 uczniów, a w szkole pracowało 8 nauczycieli. W1939 roku w szkole uczyło się 559 uczniów.

W czasie II wojny światowej obie szkoły zostały zniszczone, stara szkoła nie nadawała się do remontu a na odbudowę nowej nie było pieniędzy.

Od marca 1946 roku pierwszym powojennym nauczycielem, a zarazem pełniącym obowiązki kierownika  szkoły został mianowany Paweł König. Czasowo szkoła mieściła się przy ulicy Raciborskiej w budynku Józefa Drobnego. Mieszkańcy wsi sami rozpoczęli odgruzowywanie i prace remontowe szkoły przy ul. Zamkowej. 10 września 1946 roku w pięciu salach lekcyjnych rozpoczęło naukę  450 dzieci. Remont zakończono w czasie wakacji 1947 roku. 1 września 544 uczniów rozpoczęło naukę, którą prowadzono w ośmiu salach. W czasie remontu w 1966 roku przebudowano cztery pomieszczenia na dwie sale lekcyjne, sekretariat i pokój nauczycielski oraz zamontowano płot.

W 1971 roku przeprowadzono gruntowną modernizację budynku.. W szkole wymieniono instalację elektryczną, założono centralne ogrzewanie i instalacje wodno-kanalizacyjną, wyposażono w sprzęt dydaktyczny pracownię fizyko-chemiczną i pomalowano klasy.

Od 1973 roku szkoła nosi imię wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. W holu szkoły znajduje się tablica upamiętniająca to wydarzenie. Z tej okazji szkoła  otrzymała sztandar. W 1984 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły. W 1986 roku oddano do użytku nową część szkoły z czterema salami lekcyjnymi, zapleczem kuchennym i kotłownia CO. Wybudowano również salę gimnastyczną z widownią. Od września 1999 roku, kiedy została wprowadzona reforma szkolnictwa nadana została szkole nazwa Zespół Szkół Ogólnokształcących. W skład Zespołu wchodzi sześcioletnia Szkoła Podstawowa i trzyletnie Gimnazjum. W 2009 roku przy ZSO w Tworkowie powstał kompleks boisk sportowych ORLIK 2012 wraz z zapleczem sanitarnym i szatniami.

W szkole od klasy pierwszej prowadzone jest nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego mniejszości narodowej, w wymiarze  trzech godzin tygodniowo. Język niemiecki na wniosek rodziców jest nauczany jako ojczysty od roku szkolnego 1992/93. Przez trzy lata od roku szkolnego 1995/96 prowadzona była w szkole klasa bilingualna, która została rozwiązana ze względu na brak nauczycieli specjalistów, którzy potrafiliby nauczać w języku niemieckim. W październiku 2001 została podpisana umowa partnerska pomiędzy dyrektorem szkoły w Tworkowie Anną Wojtas a dyrektorem Realschule w Balve Wilhelmem Boege.

Między szkołami prowadzona jest wymiana młodzieży. 13 lutego 2004 roku została podpisana umowa partnerska z Zakladni Školou w Pišti. Współpraca przebiega w dziedzinie kultury, sportu, wymiany młodzieży i doświadczeń między nauczycielami obu szkół.

Powojenni dyrektorzy szkoły

Paul König 1945-1949
Michał Paluch 1949-1950
Bronisław Miś 1950-1952
Stanisław Soniewiecki 1952-1953
Hermina Jarzyna 1953-1962
Jerzy Wziontek 1962-1974
Elżbieta Wziontek 1974-1990
Maria Kucharz 1990-1992
Urszula Milewska 1992-1994
Grzegorz Utracki 1995-2001
Anna Wojtas 2001-2006
Magdalena Ochman 2006-2013
Aleksandra Wawoczny 2013-nadal

CCF20110217_00001-cropCCF20110217_00000-cropszkola-crop

Obecna szkoła  2013 rok

szko-a1.jpg