„Jesteśmy jak gałęzie na drzewie, wszyscy rośniemy w różnych kierunkach, lecz korzenie mamy wspólne”

„Jesteśmy jak gałęzie na drzewie, wszyscy rośniemy w różnych kierunkach, lecz  korzenie mamy wspólne”.

Kończąc naukę w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie, której byliśmy uczniami w latach 2012-2020, pragniemy podziękować wszystkim za wspólnie spędzone lata w murach naszej szkoły.

W szczególności nasze podziękowania składamy na ręce Pani Dyrektor oraz Władz Oświatowych za wszelką pomoc udzieloną nam oraz naszym rodzicom, a także za możliwość rozwijania swojej wiedzy i talentów. Dziękujemy za zainteresowanie, dzięki którym omijały nas wszelkiego rodzaju niebezpieczeństwa i zrozumienie, często niełatwych sytuacji, w których znajdowaliśmy się.

Ogromne słowa wdzięczności należą się naszym wychowawcom, którzy opiekowali się nami w klasach I-III oraz IV-VIII. Dziękujemy za otrzymane wsparcie, życzliwość, dodawanie odwagi i zachętę do działania. Dziękujemy za serdeczną atmosferę, o którą dbaliście codziennie. Jesteśmy Wam wdzięczni za cały trud, jaki włożyliście w nasze wychowanie.

Dziękujemy również wszystkim nauczycielom, księdzu, pani pedagog i pani bibliotekarce, którzy codziennie szlifowali nasze umiejętności, pomagali rozwijać nasze skrzydła i zgłębiać tajniki wiedzy. Dziękujemy za naukę odnajdywania sensu w rzeczach małych, a także za przekonywanie nas, że warto wierzyć w siebie. Jesteśmy Wam wdzięczni za okazaną cierpliwość, poświęcony nam czas i dzielenie się z nami swoim doświadczeniem.

Podziękowania kierujemy także w stronę wszystkich pracowników szkoły, którzy poprzez swoją pracę i poświęcenie wspierali nasz proces nauczania. Jesteśmy Wam wdzięczni za to, że z taką starannością dbaliście o to, by niczego nam nie brakowało.

Dziękujemy również naszym młodszym kolegom i koleżankom za czas spędzony razem. Za każde dobre słowo kierowane w naszą stronę, chwile radości i zabawy. Dziękujemy za znajomości i przyjaźnie, które chcemy pielęgnować jak najpiękniejszy kwiat.

Największe wyrazy wdzięczności kierujemy w stronę naszych kochanych rodziców, którzy od pierwszych  dni naszego życia troszczą się o nas oraz wspierają nas każdego dnia. Dziękujemy za to, że dzięki Wam poznajemy piękno tego świata i zawsze możemy liczyć na Wasze wsparcie. Jesteśmy Wam wdzięczni za to, że uczycie nas rozróżniać dobro od zła i nieustannie kształtujecie w nas poczucie piękna.

DZIĘKUJEMY!

Absolwenci Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Tworkowie