Kampania społeczna „Świadomość procentuje”

Nasza szkoła wzięła  udział w kampanii  “Świadomość procentuje”, której realizacja odbywała się w terminie od kwietnia do czerwca bieżącego roku szkolnego w wersji on-line. Program przeznaczony był  zarówno dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
W programie poruszane były różne zagadnienia dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego, obejmujące codzienne czynności, decyzje podejmowane każdego dnia oraz aktualne problemy – wynikające z postępu technologicznego i obecnej sytuacji na świecie.
Hejt w Internecie, poczucie własnej wartości, wpływ odżywiania na zdrowie psychiczne, trudności w nauce i kontaktach społecznych w pandemii – to właśnie rzeczywistość, z którą przyszło się zmierzyć nowemu pokoleniu.                                                                                                                

Mamy nadzieję, że udział w programie ułatwił młodym ludziom poradzenie sobie  z tymi problemami, rodzicom dostarczył cennych wskazówek miedzy innymi: jak wspierać swoje dzieci, a nauczycielom materiałów do pracy z uczniami.

Celem programu było:
1. Szerzenie wiedzy, edukacji społecznej i propagowanie świadomego stylu życia.
2. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań pozostających w zgodzie z naturą oraz utrwalenie przekonania, że tylko i wyłącznie od nas zależy nasze zdrowie oraz życie.
3. Poszerzanie wiedzy, ucząc o zdrowych nawykach i profilaktyce przeciw chorobowej.
4. Zwiększenie świadomości wśród społeczeństwa na temat przyczyn chorób cywilizacyjnych oraz potrzeby zmiany stylu życia.
5. Zmniejszenie zachorowalności, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
6. Szerzenie wiedzy, edukacji społecznej i propagowanie świadomego stylu życia.
7. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań pozostających w zgodzie z naturą oraz utrwalenie przekonania, że tylko i wyłącznie od nas zależy nasze zdrowie oraz życie.

W kampanii wzięły udział klasy VI SP, VII b oraz kl. VIII wraz z wychowawcami panią Danuta  Janoch, Iwoną Wądołowska oraz panią Edytą Obruśnik 

Poniżej link do strony:
https://whlf.eu/about/our-mission/consciousness-percentages?lang=pl

Dziękuję za zaufanie i udział w ww. kampanii

 Danuta Janoch