Komers 2021

„To nie czas pożegnań, to czas by wzlecieć…”
/…/

Takim mottem uczniowie klasy VIII zakończyli swoją 8 letnią edukację, stając się Absolwentami Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie.

W dniu 25 czerwca 2021 roku odbyło się uroczyste zakończenie, rozpoczęte przez tradycyjny polonez. Absolwenci podziękowali wszystkim nauczycielom za pracę oraz za przygotowanie fundamentów do dalszego kształcenia. Szczególne podziękowania zostały skierowane do Dyrektora szkoły – pani Aleksandrze Wawoczny oraz wychowawczyni – pani Edycie Obruśnik.

Swoje wyrazy uznania skierowali również organowi prowadzącemu szkołę: Wójtowi Gminy Krzyżanowice – panu Grzegorzowi Utrackiemu oraz Dyrektorowi Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki – pani Darii Wieczorek.

Najważniejsze wyrazy wdzięczności popłynęły do rodziców, dziękując za dar życia, za wychowanie oraz za miłość, za wsparcie, uśmiech i wszystkie wspólne chwile.

Po otrzymaniu świadectw, na ręce pani Dyrektor zostało wręczone pamiątkowe tablo.

Absolwentom życzymy wytrwałości, radości i samych sukcesów w dalszej edukacji!