Koniec roku szkolnego

Niech żyją wakacje, 

Niech żyje pole i las,

I niebo i słońce,

Wolny , swobodny czas…”

Za nami trudny rok szkolny, Zaczął się w klasie a skończył w domu. Zaczął się tradycyjnie a skończył nietypowo-  bez uroczystego apelu, bez wspólnego odśpiewania hymnu szkoły, bez rodziców odbierających listy gratulacyjne za wzorowe świadectwa swoich dzieci……

Przed wami czas beztroskiej zabawy i odpoczynku od nauki, kartkówek oraz sprawdzianów. Wierzę, ze dwa letnie miesiące dostarczą Wam wielu pozytywnych wrażeń i pozwolą nabrać energii na nowy rok szkolny. Życzę Wam słonecznych, radosnych a przede wszystkim – bezpiecznych i zdrowych wakacji.  Do zobaczenia we wrześniu”.

Drodzy Rodzice

Przyjmijcie moją wdzięczność i szacunek za wszelką współpracę, za działania wspierające proces edukacyjny i opiekuńczo-wychowawczy szkoły, za zrozumienie, za pomoc i za to, że byliście Państwo blisko swoich dzieci, motywując je do pracy i wspierając w trudnych chwilach.

Szanowni Nauczyciele

Dziękuję za rzetelną i twórczą pracę, dzięki której uczniowie mogli pogłębiać swoją wiedzę. Doceniam ogrom wysiłku jaki włożyliście państwo w kreatywne i twórcze przekazywanie wiedzy. Dziękuję za podejmowanie wyzwań, pełne zaangażowanie i profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych.

Dziękuję pracownikom administracyjnym i personelowi pomocniczemu, za zaangażowanie w dbałość w sprawne funkcjonowanie szkoły.

Dziękuję Radzie Rodziców i wszystkim rodzicom, którzy angażowali się w prace na rzecz szkoły i poszczególnych klas.za wsparcie i pomoc we wszelkich naszych działaniach.

Dziękuje Organowi prowadzącemu za wspieranie, wszelkiego rodzaju pomoc i zrozumienie.

Życzę wszystkim, aby czas wakacji  był czasem dobrego wypoczynku, czasem nabierania sił do dalszej nauki i pracy, czasem podróżowania, poznawania nowych miejsc i ludzi oraz by wakacje były bezpieczne.

Aleksandra Wawoczny

dyrektor szkoły