2016/2017

Nowy rok szkolny 2016/17

IIsp

wychowawca mgr Lidia Sigmund

IIIaSP

wychowawca mgr  Urszula Kubiczek

IIIbSP

wychowawca mgr Iwona Studnic

  IVSP

wychowawca mgr Edyta Obruśnik

 VSP

wychowawca mgr Justyna Wojda

VISP

wychowawca mgr Agnieszka Keller

I GIM

wychowawca mgr Anna Majer – Krupa

II gim

wychowawca mgr Danuta Janoch

IIIgim

wychowawca mgr Damian Chudecki