Erasmus+

Szkoła Podstawowa otrzymała dofinansowanie projektu europejskiego Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Erasmus + Zmienia życie. Otwiera umysły pt: ”W zdrowym ciele – zdrowy duch”. Działania prowadzone będą równolegle w szkołach partnerskich w Niemczech, Austrii, Danii, Finlandii, Hiszpanii i Grecji. Projekt realizowany będzie w latach 2016- 2019.

Głównym celem projektu jest przede wszystkich propagowanie i przestrzeganie  zdrowego stylu życia, poznanie strategii przezwyciężania stresu (Body Balanse), oraz doskonalenie technik uni-hockeya.

Oprócz tego nawiązanie kontaktów z uczniami danego państwa, przezwyciężenie granic językowych,  poszerzanie współpracy międzynarodowej, zaktywizowanie uczniów i nauczycieli we wspólnej pracy nad projektem, możliwość wymiany doświadczeń, promocję naszych szkół w środowisku.

Uczniowie naszej szkoły będą mieli możliwość wyjazdu do Niemiec, Austrii oraz Danii. Nauczyciele zaś poprzez udział w zagranicznych wizytach studyjnych wzbogacą swój warsztat pracy i poznają specyfikę szkół partnerskich  poprzez  wymianę  doświadczeń,  prowadzenia lekcji w tych krajach.

EU flag-Erasmus _vect_POS

Koordynatorem projektu jest Danuta Janoch