Zadania

kalendarz

Gazetki w klasach 2016/17

GAZETKI

 • Powrót do szkoły – do 29.09.2016r.
 • Święto Niepodległości – do 27.11.2016r.
 • Święta Bożego Narodzenia – do 15.12.2016r.
 • Patron Szkoły Mikołaj Kopernik – do 16.02.2017r.
 • Każdy może być wolontariuszem – 27.04.2017r.
 • Fajnie jest mieć rodzinę – do 25.05.2017r.

Przydział apeli

Plan uroczystości  szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie

w roku szkolnym 2016/2017

Lp. Akademie, apele i uroczystości  Termin Odpowiedzialny
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 01.09.2016 SU, p.Sigmund/p.Prusowska
2. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2016 Kl. II G , p.Janoch
3. Jasełka 22.12.2016 Kl.  VI SP, p.Keller
4. Patron szkoły – Mikołaj KopernikKonkurs Wiedzy o Mikołaju Koperniku 17.02.2017  Kl. V , p.Wojda/p.Lasak
5. Apel na Dzień Otwarty Szkoły maj Kl.I G, p.Majer-Krupa
6. Konstytucja 3 Maja 05.05.2017 Kl. IV SP, p.Obruśnik
7. Apel podsumowujący pracę SU 20.06.2017 SU p.Prusowska
8. Zakończenie roku szkolnego 23.06.2017 Kl.VI SP  p.Keller
9. Komers klasy trzeciej gimnazjum 23.06.2017 Kl. III G p.Chudecki

Harmonogram spotkań z rodzicami

13.09.2016r. godz. 1630   – spotkanie ogólne w sali gimnastycznej

 • przedstawienie przez dyrektora głównych kierunków pracy dydaktyczno – wychowawczej na rok szkolny 2016/2017
 • Omówienie praw i obowiązków rodziców i uczniów na podstawie Statutu Szkoły oraz WSO i innych dokumentów obowiązujących w szkole
 • przedstawienie wyników zewnętrznych egzaminów
 • spotkanie z wychowawcami:
 • zapoznanie z wymaganiami edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów i sposobów sprawdzania wiadomości  i umiejętnośc
 • wybory do Rady Rodziców

08.11.2016r. godz. 1700   –  spotkanie z wychowawcami:

 • omówienie wyników nauczania
 • omówienie spraw wychowawczych
 • sprawy organizacyjne.

07.12.2016r. godz. 1700spotkanie z wychowawcami klas:

 • omówienie wyników nauczania
 • omówienie spraw wychowawczych
 • pisemne informacje dla rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z zachowania na I śródrocze roku szkolnego 2016/2017

10.01.2017r. godz. 1630 –   spotkanie ogólne na sali gimnastycznej

 • podsumowanie przez dyrektora pracy dydaktyczno – wychowawczej za I śródrocze r. szk. 2016/2017
 • spotkanie rodziców z wychowawcami klas

14.03.2017r. godz. 1700     –  spotkanie z wychowawcami:

 • omówienie wyników nauczania
 • omówienie spraw wychowawczych
 • sprawy organizacyjne
 • Informacje dotyczące egzaminu gimnazjalnego

09.05.2017r. godz. 1700 –  spotkanie z wychowawcami klas

 • omówienie wyników nauczania
 • omówienie spraw wychowawczych
 • pisemne poinformowanie rodziców o zagrażających ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz ocenie nagannej z zachowania na koniec roku szkolnego 2016/2017

Ważne daty

 • 10.2016r. – Święto Edukacji Narodowej
 • 12.2016r. – pisemne informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z zachowania – wywiadówka
 • 12.2016r. – pisemne propozycje ocen z przedmiotów i zachowania za I półrocze r.szk. 2016/2017
 • 01.2017r. – Rada Klasyfikacyjna za I śródrocze roku szkolnego 2016/2017
 • 01.2017r. – Rada Podsumowująca I śródrocze roku szkolnego 2016/2017
 • 01.2017r. – Koniec I śródrocza
 • 19 – 21.04.2017r. – Egzamin Gimnazjalny
 • Maj – Dzień Otwarty
 • 05.2017r. – pisemne informacje o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów i oceną naganną z zachowania – wywiadówka
 • 06.2017r. – pisemne propozycje ocen z przedmiotów i zachowania za r.szk. 2016/2017
 • 06.2017r. – Rada klasyfikacyjna podsumowująca wyniki nauczania i wychowania w r. szk. 2016/2017
 • 06.2017r. – Rada Podsumowująca rok szkolny 2016/2017
 • 06.2017r. – Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017
 • 06. – 31.08.2017r. – ferie letnie