PILNE!!!

W dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) nauczyciele pracują zgodnie ze swoim planem, świetlica jest czynna do 15.30. Tym samym uczniowie mają zapewnioną opiekę zgodnie ze swoim planem lekcji.

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
• zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;
• Jutro i w piątek tj 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
• od poniedziałku, 16 marca br.do 25 .03.2020 r włącznie wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół.

Rodzicu,
– zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole.
– Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć
wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
– jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
– przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
– śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proszę śledzić informacje na e- dzienniku. W przypadku pytań podaję swój numer telefonu 519 189 036


Aleksandra Wawoczny dyrektor szkoły w Tworkowie