Podziękowanie

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie dziękują absolwentom za czas spędzony w murach naszej szkoły, wszelką wykazaną aktywność i owocną współpracę. Jesteśmy Wam wdzięczni za osiem lat wspólnej nauki, pracy i zabawy. Dziękujemy za radość wnoszoną każdego dnia do szkoły, twórcze pomysły oraz życzliwość okazywaną naszej społeczności szkolnej.

Dziękujemy również rodzicom za ogromny wkład w rozwój szkoły, Wasze wsparcie oraz wszelką okazaną pomoc, serdeczność i wyrozumiałość.