Procedura organizacji zajęć w Szkole Podstawowej obowiązująca w czasie trwania epidemii

Procedura organizacji zajęć w Szkole Podstawowej obowiązująca w czasie trwania epidemii

Załączniki do p[obrania Oświadczenie TUTAJ

oraz Procedura