Program „Gotuj się na zmiany”

Klasa I b wraz z wychowawcą Urszulą Kubiczek przystąpiła do programu „Gotuj się na zmiany” i wzięła udział w konkursie „Klasowy elementarz niemarnowania żywności”. . Organizatorem Konkursu „Klasowy elementarz niemarnowania” jest NAV agency sp. z o.o., ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa. Jednym z filarów tego programu jest zaadresowanie do wszystkich tematyki nie marnowania żywności. Zarówno w skali globalnej jak i krajowej jest to spory problem – do wyrzucania żywności przyznaje się prawie połowa z nas, a statystyczny Polak marnuje rocznie blisko 250 kg jedzenia.

Zachęciliśmy się  do podjęcia rękawicy w dobrej wierze – wzięcia udziału w konkursie, w którym można zdobyć nie tylko nagrody, ale i ogromną wiedzę!

Co roku prowadzę „Szkolny turniej ekologiczny” jednak poprzez sytuację związaną z pandemią ten turniej się nie odbył. W związku z tym postanowiłam w nieco inny sposób nauczyć uczniów działań ekologicznych, wzbogacić ich wiedzę.

Postanowiliśmy przygotować zespołową pracę plastyczno-techniczną. Uczniowie nie chcieli słyszeć aby była ona przygotowywana komputerowo jako prezentacja multimedialna, zaś wiele radości przysporzyła im wspólna praca zespołowa częściowo z wychowawcą na zajęciach w klasie jak również we współpracy z rodzicami w domu. Ważne dla mnie także jest rozwijanie sprawności manualnych u uczniów. Podążając za mottem konkursu „Gotuj się na zmiany” zmieniliśmy swój sposób pracy ze zdalnego na stacjonarny jak również za tematyką tego konkursu pomogliśmy już najmłodszym uczniom naszej szkoły zrozumieć co to znaczy NIE MARNUJĘ JEDZENIA!

                                                                                                          Urszula Kubiczek