SU

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej  w Tworkowie na rok szkolny 2019/2020

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

 • Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;
 • Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka;
 • Kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju;
 • Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich.
 • Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych.
 • Wdrażanie podstawowych zasad wychowania.
 • Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych.
 • Poznawanie tradycji regionalnych.
 • Rozwój zainteresowań.
 • Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy.
 • Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.

Założenia na rok szkolny 2019/2020

 • Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym;
 • Stwarzanie sytuacji dających możliwość wykazania inicjatywy samorządowej w bezinteresownym działaniu na rzecz szkoły i środowiska;
 • Ukazywanie sensu praw i obowiązków, zasad i reguł, nakazów i zakazów obowiązujących w życiu społecznym;
 • Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego;
 • Kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych;
 • Rozwijanie prawidłowych zachowań sprzyjających bezpieczeństwu w różnych sytuacjach;
 • Uświadomienie roli dziecka jako ucznia w rodzinie i społeczności lokalnej.
Termin Zadania Formy realizacji
Wrzesień Wybór do SU Opracowanie planu pracy samorządu przydzielenie zadań   wybory przedstawicieli do samorządu przez poszczególne klasyokreślenie planu pracy wybór uczniów do sekcjiwpisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawicieli samorządu do planu pracyustalenie harmonogramu zadań i określenie terminów ich realizacjiprzedstawienie planu pracy SU Dyrekcji Szkoły 
Dzień Chłopaka 30.09.19r- konkurs na najsympatyczniejszego ucznia. przygotowanie przez dziewczęta życzeń dla swoich kolegów (nagranie filmików)przekazanie życzeń dla chłopców
Październik                   Listopad Akcje charytatywne Całoroczne zbieranie baterii Całoroczna zbiórka nakrętek  akcja zbiórki nakrętek dla Malwinyakcja zbiórki baterii Biosystem
Obchody Dnia Edukacji Narodowej zamieszczenie życzeń okolicznościowych na gazetce szkolnej przygotowanie życzeń dla nauczycieliżyczenia dla emerytowanych nauczycieli
Obchody Narodowego Święta Niepodległości przygotowanie gazetki tematycznej na korytarzu szkolnym
7.10.19 r Światowy Dzień Uśmiechu obdarowanie każdego wchodzącego do szkoły naklejką z uśmiechem ☺
24.10.19 r Światowy Dzień Origami ogłoszenie konkursu na najciekawsza pracę wykonaną z origami
30.10.17 r Dzień Spódnicy każdy kto ubierze spódniczkę, nie będzie pytany danego dnia oraz będzie zwolniony z pisania kartkówki
25.11.2019 Dzień Misia Akcja przy współpracy z biblioteką szkolną
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania   Akcja szkolna :Tydzień bez telefonu konkurs pod  hasłem:,, Nie jestem uzależniony” Ogłoszenie konkursu na najciekawszą pracę plastycznąprzedstawiającą zdrowe jedzenie. (forma dowolna).Opracowanie regulaminu akcji ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
Andrzejki w naszej szkole akcent andrzejkowy na gazetce ściennejwróżby i zabawydyskoteka, rozstrzygnięcie konkursu ‘Zdrowe jedzenie’
Grudzień Mikołajki akcent mikołajkowy na gazetce szkolnejPoczta Świętego Mikołaja – obdarowywanie kolegów i koleżanek  słodkimi upominkami
Konkurs klasowy na najciekawszą i olbrzymią kartkę świąteczną ogłoszenie konkursuprzestawienie regulaminu konkursuprzygotowania do konkursurozstrzygnięcie konkursu
Symbole świąteczne- Wizyta z życzeniami w instytucjach współpracujących z naszą szkołą na terenie Gminy Krzyżanowice Przygotowanie prezentów gazetka ścienna o tematyce bożonarodzeniowejprzygotowanie plakatu z życzeniami świątecznymi dla Rady Pedagogicznej, pracowników szkoły i dla uczniów, wizyta w instytucjach, współpraca z kołem Kopernik i szkolnym kołem Wolontariatu 
Styczeń 13.01.2019r Międzynarodowy Dzień Krawata i muszki
Dzień  Szalonego Fotografa- konkurs na najciekawsze zdjęcie  z kolegami Dzień Babci i Dziadka
każdy kto ubierze krawat lub muszkę w tym dniu nie będzie pytany i ominie go kartkówka 😉ogłoszenie konkursu na najciekawsze/najzabawniejsze/najbardziej zwariowane zdjęcie przedstawiające wszystkich fajnych przyjaciół/kolegów (zdjęcia wysłane zostaną drogą mailową i zaprezentowane podczas rozstrzygnięcia konkursu)akcent na tablicy SU
Podsumowanie pracy za I semestr przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klaswręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w I semestrzeprzypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych ferii
Luty Dzień Otwarty, Dzień Patrona Szkoły Mikołaja Kopernika Walentynki Gazetka tematyczna, pomoc przy organizacji Dnia Otwartegoprzygotowanie skrzynki na kartki walentynkowedoręczanie korespondencji walentynkowej przez „szkolnych listonoszy”akcenty walentynkowe na gazetce ściennej
Marzec Dzień Kobiet
Światowy Dzień Życzliwości 30.03.19r Światowy Dzień Muffinka
wykonanie gazetki okolicznościowej na korytarzuprzygotowanie życzeń przez chłopcówwszyscy przychodzą ubrani na zielono i otrzymują miłe słówka na zielonej karteczceakcja we współpracy z Wolontariatem polegająca na sprzedaży babeczek, wcześniej upieczonych przez uczniów SU – wsparcie Malwinki
Dzień Wiosny Prima Aprilis zabawy i konkursy na sali gimnastycznej
Kwiecień Wielkanoc gazetka ścienna o tematyce świątecznejkonkurs na najładniejszą pisankę (ogłoszenie konkursu i jego wyników)
Obchody Światowego Dnia Ziemi Akcja wiosenne porządki- wiosenne sprzątanie sal/szkoły przygotowanie gazetki ściennejkampania propagująca ochronę przyrodyzaopatrzenie uczniów w worki na śmieci, rękawiczki, nagrodzenie klasy, która najlepiej posprzątała swoją salę
Maj Uczczenie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Międzynarodowy Dzień Rodzin
akcenty poświęcone temu świętu na gazetce ściennejkonkurs na najciekawszy filmik/zdjęcia prezentujące rodzinę
Mam Talent –  uczniowie z każdej klasy prezentują się w dowolnych dziedzinach i przedstawiają swoje umiejętności prezentacje swoich umiejętności
Dzień Matki 26.05.19r akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu
Czerwiec Dzień Dziecka Wsparcie działań przez członków SU
Wybór kandydatów do pocztu sztandarowego na rok szkolny 2020/2021. Wybory
Apel podsumowujący II semestr przedstawienie wyników nauczania, frekwencji poszczególnych klaswręczenie nagród i dyplomów za konkursy i akcje, które odbyły się w II semestrzeprzypomnienie o zasadach spędzania bezpiecznych wakacji
Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2017/2018 Przyznanie złotej cegły, orderu usmiechu, tytułu super ucznia, zaproszenie przedszkolapodsumowanie działalności SU i przygotowanie sprawozdaniaopracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny

Prace w ciągu roku szkolnego:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego
 • prowadzenie księgi protokołów
 • współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas
 • udział w akcjach charytatywnych
 • współudział w uroczystościach szkolny
 • promocja szkoły w środowisku lokalnym.
 • koordynacja akcji zbierania makulatury, zakrętek i zużytych baterii.
 • pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły np. „Gwiazdka dla zwierzaka”.
 • promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej w ramach współpracy z kołem wolontariuszy.
 • promowanie zdrowego trybu życia.
 • opieka nad pocztem sztandarowym i reprezentowanie szkoły podczas ważnych uroczystości lokalnych.
 • wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • organizacja „Kolorowych dni” jako integracja środowiska uczniowskiego.
 •  uruchomienie akcji: Zmienne obuwie: monitorowanie obowiązku posiadania zmiennego obuwia
 • uruchomienie „Pogotowia Naukowego” – propagowanie pomocy koleżeńskiej.
 • Ściana dobrych praktyk, Szkolny Bank Czasu, Ogłoszenia
 •  „Wakacyjna oś czasu” – informowanie uczniów o ilości dni w szkole, które zostały do końca roku szkolnego.

Współpraca z :

 • Kołem Kopernik
 •  Kołem Wolontariatu
 •  Eco-Team
 • Kołem Odkrywców J. Niemieckiego
 •  Biblioteką Szkolną
 • Gronem  Pedagogicznym
 • Radą Rodziców

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

 • Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Dzień Dziecka
 •  Podsumowanie prac SU
 • Akademia z okazji zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego

Opiekun samorządu

mgr Iwona Wądołowska