Policjant

Zawód: policjant

Nowi uczniowie, nowe zawody. Ruszyła kolejna II edycja poznawania zawodów w naszej gminie i nie tylko.

Tym razem padł wybór na zawód policjanta. Do poznania tego zawodu zgłosiła się grupa uczniów: Daniel Miensopust, Rafała Bulenda, Grzegorz Jobczyk, Hubert Kupka oraz Martin Wolnik wraz z panią Justyną Wojda oraz panem sołtysem Andrzejem Bulenda w dniu 22.10.2015 wyruszyli do Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu. W tym miejscu chciałam jeszcze raz podziękować panu Bulendzie za transport i poświęcenie.

W komendzie czekał na nas pan Mirosław Szymański, który jest rzecznikiem prasowym. Na wstępie przedstawił pokrótce, czym jest zawód policjanta i jakie ona ma zadania zarówno na komendzie, jak i w patrolu.

POLICJA 096_1

Uczniom zostały pokazane m.in. dyżurka, gdzie przyjmowane są bezpośrednio informacje dotyczące zdarzeń na terenie powiatu raciborskiego oraz udzielanie informacji petentom.

POLICJA 034_1

Następnie zostaliśmy zaproszeni na rozmowę z Komendantem Policji inspektorem dr Pawłem Zając, który opowiedział nam pokrótce o wykonywanym przez siebie stanowisku oraz przybliżył pracę policjanta i poszczególne stopnie awansu. Okazało się, że praca w policji nie jest łatwym zawodem i powinni się jej wystrzegać wszyscy o słabych nerwach.

Dodatkową atrakcją była możliwość obejrzenia zdjęć z ekshumacji ciał pomordowanych oficerów w Miednoje, gdzie niegdyś komendant miał okazje przebywać podczas studiów, a to tym samym przyczyniło się do napisania pracy doktoranckiej: „Prawno-kryminalistyczne aspekty ekshumacji z mogił zbiorowych na przykładzie Miednoje”.

POLICJA 037_1

Po rozmowie przeszliśmy do kolejnego punktu programu, czyli zwiedzanie poszczególnych budynków wraz z siłownią i salą gimnastyczną, przeznaczoną dla policjantów. Mogliśmy zobaczyć, a nawet pogłaskać psa policyjnego Ajaksa oraz Nektara.

POLICJA 058_1

Największe wrażenie zrobił na uczniach Wydział Kryminalny, gdzie mogli wzajemnie odbić za pomocą tuszu własne linie papilarne (daktyloskopia) oraz wprowadzić je do komputera, co służy niejednokrotnie podczas poszukiwań i identyfikacji osób.

POLICJA 070_1

Ponadto uczniowie pooglądali radiowozy, gdzie chodź przez chwile mogli się poczuć jak prawdziwi policjanci.

POLICJA 050_1

Na zakończenie, już tradycyjnie uczniowie podziękowali panu Szymańskiemu za cenny czas i przekazanie ważnych informacji.

Czy któryś z uczniów będzie policjantem, dowiemy się już za kilka lat? Może dzięki takiemu poznaniu zawodu z bliska, przypadnie im do gustu.

POLICJA 094_1

POLICJA 090_1

Obszerna fotorelacja TUTAJ

Justyna Wojda