Autor: admin

Aktualności

Komers 2021

„To nie czas pożegnań, to czas by wzlecieć…” /…/ Takim mottem uczniowie klasy VIII zakończyli swoją 8 letnią edukację, stając się Absolwentami Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tworkowie. W dniu 25 czerwca 2021 rokuContinue reading

Aktualności

Egzaminy

 Od jutra w szkole  będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty  25.05.2021 r – język polski 26.05.2021 r.  – matematyka 27.05.2021r. język obcy nowożytny Dla uczniów pozostałych klas są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.

Aktualności

Sprawozdanie

Wypełniając obowiązek wynikający z § 34 pkt 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowychContinue reading