Egzaminy

 Od jutra w szkole  będzie przeprowadzany egzamin ósmoklasisty 

25.05.2021 r – język polski

26.05.2021 r.  – matematyka

27.05.2021r. język obcy nowożytny

Dla uczniów pozostałych klas są to dni wolne od zajęć dydaktycznych.