2015/2016

Nowy rok szkolny, nowi uczniowie, nowe klasy

KlasaI

Wychowawca mgr Zygryda Witasek

Wychowawca mgr Urszula Kubiczek

Wychowawca mgr Iwona Studnic

Wychowawca mgr Lidia Sigmund

Wychowawca mgr Agnieszka Glos

Wychowawca mgr Agnieszka Keller

Wychowawca mge Anna Majer – Krupa

Wychowawca mgr Danuta Janoch

KLasaIIg

Wychowawca mgr Damian Chudecki

Wychowawca mgr Edyta Obruśnik