Świetlica

Nasza świetlica to miejsce, w którym dzieci  spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze.

Zajęcia w świetlicy odbywają się od godziny 12.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

1

swietlica

Głównym celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom rodziców pracujących zawodowo, a także:

 • propagowanie wartości zgodnych z misją szkoły –   tolerancja, prawda, odpowiedzialność, uczciwość,
 • zagospodarowanie uczniom wolnego czasu i rekreacji,
 • wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej,
 • wyrabianie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów z  rówieśnikami,
 • nauka samodzielnego podejmowaniu decyzji oraz realizowania różnorodnych zadań,
 • organizowanie rozrywki indywidualnej i zbiorowej,
 • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • kształtowanie nawyków higieny i czystości,
 • rozpoznawanie i zapewnianie realizacji aktualnych potrzeb dzieci przy ścisłej współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, pedagogami i terapeutą

4 5 W Bibliotece nie musi byc cicho 048 W Bibliotece nie musi byc cicho 049

Dzieci rozwijają zainteresowania uczestnicząc w:

 • zajęciach plastycznych (rysowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wyklejanie, szycie,),
 • zajęciach o tematyce turystyczno – krajoznawczo – przyrodniczej (wycieczki, konkursy itp.),
 • zajęciach integracyjnych,
 • zajęcia biblioteczne,
 • grach i zabawach świetlicowych: gry planszowe, układanie puzzli, kalambury, gry umysłowe, pedagogika zabawy,
 • zajęciach umuzykalniających,
 • zajęciach sportowych: gry i zabawy na świeżym powietrzu.

2 6 7

Zajęcia są prowadzone przez opiekunów :  Justynę Wojda, Agnieszkę Glos, Annę Majer – Krupa, Piotra Armatysa.

Zajęcia są prowadzone zgodnie z wydarzeniami z kalendarza tj; Pory roku, Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Mikołajki, Święta Bożego Narodzeni, Ferie Zimowe, Święta Wielkanocne, Wakacje etc.

Zdjęcie-0210 Zdjęcie-0221 Zdjęcie-0169

MEGAMISJA w naszej świetlicy

TUTAJ